De huidige onderhouder van target Z80 in GNU binutils, Arnold Metselaar, heeft besloten zijn rol binnenkort op te geven. Arnold geeft aan dat hij stopt als onderhouder omdat hij binnenkort niet meer in staat zal zijn om snel te reageren op vragen en issues.

De belangrijkste programma's in GNU binutils zijn de assembler, as, en de linker, ld maar dat zijn slechts enkele voorbeelden. De code voor de Z80 ondersteund onder andere de R800 en een aantal ongedocumenteerde instructies.

Relevante link: Binutils - GNU
Relevante link: Request for adoption of target z80 (mail archief)