Westerse editie 1chipMSX - nieuws

van wolf_ op 29-01-2008, 21:10 translated by AuroraMSX
Onderwerp: MSX Revival
Talen:

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets gehoord hebben over de westerse editie van de 1chipMSX. Eindelijk, na een lange periode van doodse stilte, heeft Bazix een mailing de deur uit gedaan met nieuws over hun inspanningen om ons een westerse 1chipMSX te brengen. Hoofdpunten uit de mailing waren:

Eerder deze maand heeft een meeting plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de MSX Association, ESE Artists Factory en Bazix in Tokyo, Japan. Tijdens deze meeting is de status en toekomst van de westerse 1chipMSX besproken. Zoals we al wisten, hebben er binnen de diverse partijen wat organisatorische verschuivingen plaatsgevonden, in het bijzonder bij D4 Enterprise, de firma die de 1chipMSX voor de japanse markt heeft geproduceerd. D4E wil zich meer en meer gaan richten op het digitaal distribueren van software, waardoor het niet waarschijnlijk lijkt dat deze firma zich überhaupt voor een westerse 1chipMSX gaat inzetten. Bazix concludeerde daaruit, dat het beter was een andere partner voor de productie van de westerse 1chipMSX te zoeken.

Samen met de MSX Association en ESE Artists Factory, heeft Bazix de aanpassingen besproken, die nodig zijn om de 1chipMSX geschikt te maken voor de westerse markt, evenals een aantal verbeteringen ten opzichte van het japanse origineel. Verder zijn ze gaan rondkijken naar mogelijke partijen die de europese 1chipMSX zouden kunnen produceren. In de komende weken verwacht Bazix een aantal aanbiedingen en zal die bespreken met hun japanse partners. Ook het effect van de voorgestelde verbeteringen op de productiekosten zal bediscussieerd worden. Na afweging van alle opties, wordt dan het definitieve design voor de westerse 1chipMSX vastgelegd.

nl.msx.org/filesfolder/onechipmsx.gif

Op de nieuwe website www.onechipmsx.com wil Bazix binnenkort een blog starten, waarop de voortgang van het 1chipMSX project kan worden gevolgd. Uiteraard houdt Bazix hun klanten ook via de 1chipMSX-mailinglijst op de hoogte. Als bonus zullen diegenen die voorheen al een pre-order geplaatst hebben, voorrang krijgen op diegenen die dat nog niet gedaan hebben, zodra de bestelperiode voor de westerse 1chipMSX start. Maar uiteraard krijgen ook diegenen die nog niet "voobesteld" hebben hun kans om een westerste 1chipMSX te bemachtigen zodra deze beschikbaar is.

Bijbehorende link: Bazix