Hans Otten's MSX Info pagina's - update

van snout op 13-11-2005, 16:40 translated by [D-Tail]
Onderwerp: Websites
Talen:

Bron: MSX Forum

Hans Otten heeft zijn MSX Info-pagina's weer bijgewerkt met nieuwe documentatie over het MSX-computersysteem:

  • Het MSX BIOS-boek, dat de goed-becommentarieerde, officiële en originele broncode bevat van de BIOS voor MSX1 in assembler-formaat
  • De S3527 MSX-ENGINE datasheet in het Engels
  • MSX Technical Handbook
  • INL Pascal-library
  • TPC310 printontwerpen (Daewoo FDC)
  • Philips BM 75xx monitor-servicehandleidingen
  • DIY-artikel over hoe je een slotexpander maakt

Bijbehorende link: Hans Otten's MSX Info-Pagina's